29-31 oktober 2018

 

Reikicentrum Lidköping , Liliann Gustavsson, master teacher i Usui Reiki/Holy Fire och Angelic Reiki och Karuna Reiki

Grundkursen är även en kurs i personlig utveckling, intuitionen ökar och man blir mer medveten om blockeringar och mönster som skapar problem i ens liv. Grundkursen omfattar två dagar. Alla mina kurser är uppgraderade till Holy fire 2.  Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer och har hög potential

Fortsättningskursen lär ut olika tekniker som du kan använda i din vardag.

 

Man lär sig ge sig själv livsenergi varje dag resten av sitt liv. Livsenergin påverkar livskvaliteten.  I kursen får man även lära sig hur energin fungerar och vad man kan förvänta sig och hur kroppen jobbar.

Pris 4500