Kurs GOLDEN HEART OF THE MERKABAH

En lära för livet, om livet, i livet

Plats: Norrköping, anmäl dig genom att betala anmälningsavgift 800 kr till konto 303130-9 och ange namn i meddelanderaden

Tid: 16-- 22 februari 2019 Basic Merkabah är tre dagar pris 3500, Avancerad Merkabah är resterande fyra dagar 3700
Tider 9.30-16.30

Nästa kurs 16-22 februari 2019 I Norrköping

 

Basic Merkabah omfattar 3 dagar kostnad 3500
Avancerad Merkabah 7 dagar kostnad 7 200

 

Merkabah är en av de mest kraftfulla meditationsövningarna som finns på planeten just nu. Det var den mest hemliga och även den heligaste läran som gjordes av mysterieskolorna i Egypten och Grekland.Läs mer Golden Heart of the Merkabah

Sju magiska dagar, 7 medvetandenivåer, 7 helig geometriska symboler, 7 aktiveringar, 7 chakran

 

läs mer om Golden Heart of the Merkabah och kursen på www.merkabah.se