Reikikurser

 

GRUNDKURSER

Grundkursen är även en kurs i personlig utveckling, intuitionen ökar och man blir mer medveten om blockeringar och mönster som skapar problem i ens liv. Grundkursen omfattar två dagar. Kontakta mig för information om datum.

Vill du ha privat undervisning (samma pris) kontakta mig så bestämmer vi datum. Efter kursen har du möjlighet att vara med på reikiträffar för att fika, byta behandlingar, ställa frågor och utbyta erfarenheter.

Pris 2 250 inklusive Holy Fire läs mer om Holy Fire http://www.reiki.org/holyfire.html

 

REIKI II - FORTSÄTTNINGSKURS

Förkunskaper: grundkurs i reiki

För privat undervisning kontakta mig så bestämmer vi datum som passar just dig.

Fortsättningskursen lär ut olika tekniker för att mer medvetet styra Reiki till speciella områden eller energifält du vill jobba med. Fortsättningskursen innebär ett ökat flöde genom händerna, en ökning av kroppens energivibrationer och ytterligare personlig utveckling. Tre symboler lärs ut och även förmågan att använda Reiki på distans. Avstånd förlorar sin betydelse därför att Reiki vibrerar med så hög hastighet. Kursen består av lektioner och praktiska övningar. Fortsättningskursen omfattar två dagar. Efter kursen har du möjlighet att vara med på reikiträffar för att fika, byta behandlingar och efarenheter, ställa frågor och utveckla sig för att bli mer hela som människor.

Pris 3 100 kr inklusive Holy Fire läs mer om Holy Fire här http://www.reiki.org/holyfire.html

 

Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer
och har hög potential

 

MASTERUTBILDNING

Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer
och har hög potential:

Arbetar kontinuerligt även när du inte fokuserar på energin
och kan hela spontant när problem kommer upp.
Respekterar alltid den fria viljan.
Helar djupt och snabbt.
Helar relationer och interaktioner med andra.
Frigör oro och ersätter det med trygghetskänslor.
Ger spontant vägledning.
Tenderar att utveckla hälsosamma egenskaper som vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje, lugn och kan fylla dig med glädje och känslan av att vara älskad.
Efter man mottagit energin fortsätter den att utvecklas och bli effektivare.

 

Dessa kvalitéer finns i Reiki 1 och 2, men blir ännu mer uttalade i ART, master och KarunaReiki®

Ordet Holy (helig) i Holy Fire syftar inte på någon religiös betydelse. Holy (helig) kommer från betydelsen att vara hel och fullständig, och det är just den innebörden som syftas på i Holy Fire.

Lärare som vill undervisa med den nya metoden går en tredagars masterkurs i Reiki eller KarunaReiki®. Initieringsproceduren kräver denna tid, så det går inte att göra förkortade kurser. Har man gått Usui/Holy Fire KarunaReiki® kan man sedan även undervisa alla Reikigrader i Usui/Holy Fire Reiki. Likaså undervisar den som gått Usui/Holy Fire Reikimaster alla KarunaReiki®-kurser med den nya metoden om man är KarunaReiki®master tidigare.

Kursavgift: 6900 kronor inklusive kursmanual och diplom.

Mina kurser är kvalitetssäkrade enligt rekommendationer från Förenade Reikiförbundet i Sverige. Se mer under den rubriken eller på förbundets hemsida www.reikiforbundet.se