18-20 januari 2019

 

Reikicentrum Lidköping , Liliann Gustavsson, master teacher i Usui Reiki/Holy Fire och Angelic Reiki och Karuna Reiki

Grundkursen är även en kurs i personlig utveckling, intuitionen ökar och man blir mer medveten om blockeringar och mönster som skapar problem i ens liv. Grundkursen omfattar två dagar. Alla mina kurser är uppgraderade till Holy fire 3.  Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer och har hög potential.
Energin från Holy Fire 3 tänder och uppenbarar ljuset i ditt autentiska Jag vilket gör att det är lättare att uppleva och se det.

Egna behandlingar ingår.

Fortsättningskursen lär ut olika tekniker som du kan använda i din vardag.
Du får en energihöjning och ökar effektiviteten på behandlingarna. Du får också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt. Du lär dig att sända energin på långt avstånd, samt till förflutet, framtid och situationer.

Uppgradering till Holy Fire III

Du som har Holy Fire och vill uppgradera till Holy Fire III, kan göra det på en workshop, Kostnaden är 1200 kr.Kontakta mig för datum eller var med delar av ovanstående workshop. 18 januari grundkurs, 19-20 jan Reiki 2.

 

Man lär sig ge sig själv livsenergi varje dag resten av sitt liv. Livsenergin påverkar livskvaliteten.  I kursen får man även lära sig hur energin fungerar och vad man kan förvänta sig och hur kroppen jobbar.

Detta är en komibinerad utbildning Pris 4500