27-28 maj 2019

 

Reikicentrum Lidköping , Liliann Gustavsson, master teacher i Usui Reiki/Holy Fire och Angelic Reiki och Karuna Reiki

Grundkursen är även en kurs i personlig utveckling, intuitionen ökar och man blir mer medveten om blockeringar och mönster som skapar problem i ens liv. Grundkursen omfattar två dagar. Alla mina kurser är uppgraderade till Holy fire 3.  Holy Fire-energin är av mycket hög frekvens från högre medvetandenivåer och har hög potential.
Energin från Holy Fire 3 tänder och uppenbarar ljuset i ditt autentiska Jag vilket gör att det är lättare att uppleva och se det.

Egna behandlingar ingår.

 

Uppgradering till Holy Fire III vilket innebär en djupare kontakt med ditt autentiska Jag. Ditt Autentiska jag är ofta gömt under ditt kulturella jag, det som man lär sig under uppväxten. Genom att ta kontakt med ditt autentiska jag så frigör du mer kreativitet, mer frid, och en medvetenhet om vem du verkligen är.

 

 

Man lär sig ge sig själv livsenergi varje dag resten av sitt liv. Livsenergin påverkar livskvaliteten.  I kursen får man även lära sig hur energin fungerar och vad man kan förvänta sig och hur kroppen jobbar.

Detta är en komibinerad utbildning Pris 4500